Chúng tôi hiểu vấn đề khách hàng đang gặp phải

  • Quên remote, mất remote hoặc remote hết pin, hư hòng
  • Không an toàn vì hầu hết remote có thể sao chép được
  • Nhà có nhiều người hoặc cửa hàng có nhiều nhân viên tốn chi phí làm remote

Điều khiển cửa, cổng từ điện thoại

  • Điều khiển mở, đóng từ điện thoại
  • Hiển thị trạng thái của cửa
  • Báo về điện thoại nếu cửa bị cạy hoặc bị kẹt
  • Chia sẻ cho nhiều người cùng điều khiển
  • Dùng được cho tất cả các loại cửa cuốn, cửa cổng trên thị trường