Quản lý trên điện thoại

  • Quản lý thành viên dễ dàng từ điện thoại
  • Lưu trữ và ghi chép lịch sử mở cửa
  • Mở khóa từ xa
  • Kết hợp cài đặt thông minh như mở cửa đèn tự động sáng thay vì phải mò mẫm bật công tắc
khoa-cua-thong-minh

SẢN PHẨM LIÊN QUAN