Quản lý trên điện thoại

  • Quản lý thành viên dễ dàng từ điện thoại
  • Lưu trữ và ghi chép lịch sử mở cửa
  • Mở khóa từ xa
  • Kết hợp cài đặt thông minh như mở cửa đèn tự động sáng thay vì phải mò mẫm bật công tắc

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Kiểm Soát Ra Vào Vân tay, Mã số, Thẻ từ – Quản lý từ điện thoại

1.500.0001.700.000
  • Thêm tối đa 100 Vân Tay
  • 800 Thẻ Từ và mật khẩu.
  • Dùng Bluetooth BLE (Bluetooth Mesh) để thêm / xóa vân tay, thẻ từ, dễ dàng kiểm soát ra vào ngay trên App Smart Life. - Remote mở cửa từ xa qua app ( Yêu cầu thêm Hub Bluetooth Tuya )
  • Chống nước tiêu chuẩn IP66, lắp ngoài trời thoải má, nhưng khuyến cáo nên có mái che, vì vân tay ướt thì không nhạy.

Khóa cổng vân tay, mã số, thẻ từ kết nối wifi

1.900.0002.600.000
Khóa cổng vân tay, mã số, thẻ từ kết nối wifi Phương thức mở khóa: Vân tay Mã số Thẻ

Khoá vân tay mã số thẻ từ zigbee chuyên cửa nhôm cao cấp

4.200.0005.000.000
Khoá vân tay mã số thẻ từ zigbee chuyên cửa nhôm cao cấp tích hợp nhiều chức năng thông minh