• Rèm tự động đóng mở mà không cần thao tác nào
  • Kết hợp với các cài đặt thông minh để đóng hay mở rèm. Đi làm rèm sẽ tự động đóng lái. Sáng rèm sẽ tự động mở đón chào ánh nắng
  • Hoạt động êm ái không gây tiếng động lớn