Home » trung tam zigbee

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Trung tâm điều khiển nhà thông minh Hub Zigbee

450.000550.000
 • Hỗ trợ lên tới 300 thiết bị con
 • Giao thức kết nối: Sóng Zigbee, mạng Lan
 • Điều khiển trực tiếp bằng ứng sụng Tuya/ Smart Life
 • Sử dụng kết nối các thiết bị con nền tảng Tuya

Trung tâm điều khiển nhà thông minh Hub Zigbee nhôm mặt kính cao cấp

600.000700.000
 • Viền nhôm 2 mặt kính cao cấp
 • Hỗ trợ lên tới 300 thiết bị con
 • Giao thức kết nối: Sóng Zigbee, mạng Lan
 • Điều khiển trực tiếp bằng ứng sụng Tuya/ Smart Life
 • Sử dụng kết nối các thiết bị con nền tảng Tuya

Trung tâm điều khiển nhà thông minh Hub Zigbee – Bluetooth – Wifi – LAN 4 in 1

750.000850.000
 • Hỗ trợ lên tới 300 thiết bị con
 • Giao thức kết nối: Sóng Zigbee - Bluetooth - Wifi - LAN 4 in 1
 • Điều khiển trực tiếp bằng ứng sụng Tuya/ Smart Life
 • Sử dụng kết nối các thiết bị con nền tảng Tuya

Trung tâm điều khiển nhà thông minh Hub Zigbee kết nối Wifi

400.000500.000
 • Hỗ trợ lên tới 50 thiết bị con
 • Giao thức kết nối: Sóng Zigbee, wifi 2,4GHz
 • Điều khiển trực tiếp bằng ứng sụng Tuya/ Smart Life
 • Sử dụng kết nối các thiết bị con nền tảng Tuya