Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt thiết bị Tuya trên điện thoại!

Bước 1: Đấu điện nguồn 220V AC vào phần trên của thiết bị ( 1 số sản phẩm ghi chữ input ) dây lửa (L) và 1 dây nguội (N).

Bước 2: Đấu đầu ra tải vào phần dưới của thiết bị (1 số sản phẩm có ghi chữ output ) wifi.

  • Với ổ cắm của TUYA thì bỏ qua bước này!

Bước 3: Tải app Tuya Smart trên kho ứng dụng Appstore hoặc CHPlay.

Trả lời